kosztorysowanie zarys minUmiejętnie sporządzona kalkulacja kosztorysowa umożliwia sprawdzenie, jak wiele środków finansowych będzie potrzebne na zrealizowanie danej inwestycji, jeszcze na długo przed rozpoczęciem procesu budowy. Kosztorys jest także niezwykle przydatnym narzędziem podczas wyceny szkód majątkowych powstałych podczas użytkowania obiektu (np. zalania czy pożary), ponieważ niejednokrotnie firmy ubezpieczeniowe znacznie zaniżają wartość zaistniałej szkody. Wówczas, przedstawiając ubezpieczycielowi kosztorys wykonany przez uprawnionego inżyniera, możemy domagać się realnej wyceny powstałego zniszczenia.

Każdy klient do dyspozycji ma dwa warianty kosztorysów:

  • kosztorys uproszczony, który obejmuje wyznaczenie ceny wykonania danych robót na podstawie przyjętych i sklasyfikowanych średnich kosztów na daną czynność,
  • kosztorys szczegółowy, w którym ceny wyznaczane są na podstawie wnikliwej analizy opartej na Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz aktualnych cennikach. Kosztorys szczegółowy zawiera także zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji danych robót oraz zestawienie czasu, w jakim dane prace powinny zostać wykonane.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • możliwość dokładnego zaplanowania budżetu przeznaczonego na inwestycję
  • bieżące monitorowanie poniesionych wydatków w trakcie procesu inwestycyjnego
  • poznanie szacowanego czasu, koniecznego na realizację inwestycji
  • możliwość uzyskania od firmy ubezpieczeniowej pełnej wartości szkody powstałej w Twoim obiekcie. Należy pamiętać, że dodatkowo dołączając do kosztorysu opinię techniczną zwiększasz swoje szanse na odzyskanie pieniędzy.