inwentyryzacje zarys minInwentaryzacja to proces polegający na odtworzeniu rysunków technicznych budynku (rzutów, przekrojów, elewacji) na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Może ona obejmować także wykonanie odkrywek i sprawdzenie materiałów oraz wymiarów zakrytych elementów konstrukcji. Gotowa inwentaryzacja zawiera część opisową z zestawieniem pomierzonych powierzchni, a także część rysunkową obejmującą rzuty, przekroje, elewacje oraz wszelkie rysunki pomocnicze.

Opracowanie inwentaryzacji jest konieczne kiedy planujesz przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub rozbiórkę obiektu, a urząd nie posiada żadnej dokumentacji dotyczącej Twojego budynku. Inwentaryzacja przydaje się także kiedy chcesz kupić, sprzedać lub zmienić sposób użytkowania nieruchomości, a nie dysponujesz jego dokumentacją lub chcesz upewnić się co do jego powierzchni. Inwentaryzacja może okazać się pomocna podczas remontów, kiedy firma wykonawcza wymaga rysunków technicznych, przekrojów lub opisów materiałów.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • szczegółowe opracowanie zawierające dokładny obmiar nieruchomości, zestawienie powierzchni i rysunki techniczne
  • inwentaryzacja stanowi niezbędny dokument, bez którego często nie jesteśmy w stanie załatwić spraw urzędowych związanych z planowaną inwestycją
  • inwentaryzacja umożliwia rozsądne i racjonalne gospodarowanie finansami poprzez np. sprawdzenie czy kupowany budynek ma rzeczywiście taką powierzchnię, jaką podaje jej dotychczasowy właściciel