przeglady budowlane zarys minZgodnie z Prawem budowlanym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie stanu technicznego nieruchomości, a ponadto jest zobowiązany do wykonywania przeglądów okresowych.

Przeglądy okresowe są to inspekcje obiektu pozwalające zdiagnozować usterki, sprawdzić ich postęp a także wskazać sposób ich naprawy.

Co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić kontrolę elementów obiektu narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych oraz niszczące działania innych czynników występujących podczas użytkowania nieruchomości. Z kolei co najmniej raz na pięć lat kontrola, oprócz inspekcji stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynku, powinna obejmować także sprawdzenie estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Ponadto nieruchomości wielkopowierzchniowe (o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 lub powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2) muszą być poddane kontroli dwa razy w roku.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • dokładne sprawdzenie stanu technicznego budynku
  • szczegółowe i przejrzyste protokoły wraz z dokumentacją zdjęciową, przekazane w formie papierowej oraz na płycie CD
  • oferowane protokoły zawierają m.in.: określenie rodzaju usterki, wskazanie jej lokalizacji oraz proponowany sposób jej naprawy