projektowanie zarys minKonstrukcja obiektu to najważniejsza część budowli. Jej odpowiednie przeliczenie i optymalizacja umożliwia osiągnięcie jak najwyższej oszczędności przy zachowaniu zgodności założeń projektu z wszelkimi normami.

Zgodnie z Prawem budowlanym projekt konstrukcji obiektu może wykonać wyłącznie osoba o uprawnieniach konstrukcyjnych. W procesie projektowania wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie inżynierskie, działamy na podstawie norm oraz przepisów technicznych, a także korzystamy z wieloletniego doświadczenia.

Wybierając rodzaj projektu inwestor ma do wyboru:

  • projekt budowlany, czyli ogólne opracowanie służące głównie do uzyskania pozwolenia na budowę, zawierające m.in.: ogólne obliczenia podstawowych elementów konstrukcji (np. fundamentów), ramowe rysunki konstrukcji, rzuty i przekroje,
  • projekt wykonawczy, czyli opracowanie szczegółowe uwzględniające np. dokładne rozrysowanie elementów konstrukcji, wyznaczenie kształtów prętów oraz zliczenie ich mas, czy rysunki warsztatowe.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • pełna współpraca z architektem, na każdym etapie opracowania konstrukcji
  • bieżące dostosowanie obiektu do wprowadzanych zmian
  • wykonanie projektu w oparciu o najnowsze oprogramowanie, założenia techniczne oraz kilkuletnią praktykę, co w efekcie pozwoli na racjonalne gospodarowanie finansami inwestora