inspektor nadzoru zarys minFunkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest pomocna kiedy inwestor nie może sam doglądać poszczególnych etapów budowy, nie ma pełnego zaufania co do ekipy budowlanej lub kierownika budowy, a także gdy chce mieć dodatkową pewność, że jego budowa przebiega zgodnie z założeniami.

Inspektor reprezentuje inwestora na budowie, dokonuje w jego imieniu odbiorów technicznych i sprawdza jakość wbudowanych materiałów. Gdy na budowie pojawią się jakieś nieprzewidziane utrudnienia inspektor budowy, jako najważniejsza z samodzielnych funkcji technicznych, wyda kierownikowi budowy polecenie usunięcia usterek. Na życzenie inwestora inspektor dopilnuje także rozliczeń budowy i nie dopuści do nadmiernego nakładu materiałów. Korzystając z funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego masz pewność, że ekipa budowlana wykona swoją pracę starannie, a wszelkie nieprawidłowości usunie na bieżąco – co stanowi podstawę podpisania protokołu końcowego i wypłacenia należności.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • inspektor nadzoru inwestorskiego będzie Twoim bezpośrednim reprezentantem na placu budowy
  • inspektor dopilnuje żeby każdy etap budowy przebiegał zgodnie ze sztuką budowlaną, Twoimi wymaganiami oraz według najwyższych standardów
  • inspektor będzie nadzorował nie tylko pracę ekipy budowlanej, ale także kierownika budowy, dzięki czemu nie dopuści do ewentualnych nieprawidłowości lub niedociągnięć
  • zlecając funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będziesz miał pewność, że obiekt zostanie wykonany zgodnie z założeniami projektu, a materiały budowlane będą spełniały wszystkie normy i nie zostaną zużyte w nadmiarze