odbior prac budowlanych zarys minProfesjonalny odbiór prac budowlanych polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanych robót oraz ich zgodności z dokumentacją projektową i przepisami technicznymi.

Do odbioru dochodzi po sprawdzeniu całego zakresu prac objętego danym etapem realizacji. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie jakichś czynności skutkuje brakiem odbioru i przesunięciem terminu płatności aż do zakonczenia zadania zgodnie z dokumentacją i przepisami technicznymi.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • uzyskanie pewności, że prace budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką, wymaganiami technicznymi oraz przepisami prawa
  • szczegółowy protokół odbioru, w którym wskazane będą ewentualne nieprawidłowości oraz sposób ich naprawy