opinie techniczne zarys minPodczas korzystania z obiektu często dochodzi do niespodziewanych awarii czy usterek takich jak: przecieki, zagrzybienia w narożach ścian, osiadanie budynku, nadmierne ugięcia czy spękania ścian lub stropów. Często, po latach użytkowania mieszkania lub domu, właściciele chcą zmienić sposób jego zagospodarowania i postanawiają np. o wyburzeniu ściany.

Fachowa opinia techniczna jednoznacznie zdiagnozuje powstałe usterki oraz określi czy mają one wpływ na konstrukcję obiektu. Opracowanie to zawiera także badanie problemu, opis naprawy oraz zalecenia techniczne dotyczące ich wykonania.

Rozbudowa, przebudowa lub nadbudowa obiektu powinna być poprzedzona opinią techniczną, która będzie zawierać ocenę możliwości przeprowadzenia określonych prac z uwzględnieniem parametrów technicznych podłoża gruntowego.

OFEROWANE KORZYŚCI:

  • profesjonalne sprawdzenie usterek powstałych w obrębie budynku
  • wskazanie sposobu naprawy usterek oraz określenie czy zagrażają one konstrukcji budynku
  • sprawdzenie możliwości technicznych przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu