O FIRMIEOFERTACENNIKKONTAKTOBSZAR 
DZIAŁANIA

KIEROWNIK BUDOWY

Według Prawa budowlanego kierownik budowy to osoba odpowiedzialna za przejęcie placu budowy i prowadzenie inwestycji zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, przepisów pokrewnych oraz założeniami projektu. 

Podczas przejęcia obowiązków, kierownik budowy m.in. zakłada dziennik budowy, wykonuje plan BIOZ (Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia) oraz zapewnia geodezyjne wytyczenie obiektu. Podczas trwania budowy kierownik odpowiada za koordynację zadań, prowadzi odbiory techniczne części ulegających zakryciu, pilnuje zgodności wykonania obiektu z projektem, a także dokonuje wpisów do dziennika budowy. Przy zakończeniu inwestycji kierownik budowy jest odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie budynku do użytkowania lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.   

Pamiętaj, że z pozoru prosta budowa może okazać się skomplikowanym procesem, który może narazić Cię na dodatkowe, niepotrzebne koszty i przeprawę administracyjną. Wybierając doświadczonego i kompetentnego kierownika budowy będziesz czuł się spokojnie, ponieważ dołoży on wszelkich starań aby Twoja budowa przebiegła sprawnie i bezproblemowo - od uzyskania pozwolenia na budowę aż do momentu jej zakończenia.   

OFEROWANE KORZYŚCI: 
- pewność, że Twoja inwestycja będzie prowadzona zgodnie z najnowszymi przepisami
- wsparcie techniczne na każdym etapie budowy, oparte na pełnych uprawnieniach wykonawczych i projektowych
- profesjonalny nadzór i kontrola ekipy budowlanej